Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A rare nerve variation: duplication of the digital nerves in the index finger

AOTT 2009; 43: 453-455
DOI: 10.3944/AOTT.2009.453
Read: 360 Downloads: 373 Published: 08 February 2020
Abstract

We present a 36-year-old male patient who had an anatomic variation in the number of digital nerves in the index finger of the left hand. During flexor tendoplasty for a zone II flexor tendon injury in the index finger, duplication of the radial and ulnar digital nerves was detected at the level of the proximal phalanx, making a total of four digital nerves. Both radial and ulnar digital nerves gave off branches at the level of the metacarpophalangeal joint that ran to the distal index finger. One of digital nerves on the radial side was cut at the level of the proximal phalanx and was treated with neurorrhaphy. Complete sensory recovery in the distal area of the index finger was achieved within a follow-up of six months. Such variations in the digital nerves may lead to insufficient repair if they are gone unnoticed.

Özet

Bu yazıda, sol el işaret parmağında digital sinir sayısında anatomik varyasyon görülen 36 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın işaret parmağında II. bölge fleksör yaralanması nedeniyle tendoplasti amacıyla yapılan ameliyat sırasında, birer tane olması gereken ulnar ve radial taraf digital sinirlerin proksimal falanks seviyesinde ikişer adet olduğu görüldü. Her iki taraf digital sinirlerin metakarpofalangeal eklem seviyesinde dallanarak, dört digital sinir halinde distale kadar devam ettiği ve bunlardan birinin proksimal falanks seviyesinde kesik olduğu gözlendi. Radial tarafta bulunan iki digital sinirden devamlılığı bozulmuş olanına nörorafi yapıldı. Hastanın altı aylık izlemi sonunda işaret parmağı distalinde duyunun tamamen döndüğü görüldü. Digital sinirlerdeki bu tür varyasyonların fark edilmemesi yetersiz onarımla sonuçlanabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294