Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A Iate forearm rhabdomyosarcoma

AOTT 1995; 29: 311-313
Read: 216 Downloads: 115
Abstract
In a patient rhabdomyosarcoma Iocalized in forearm destruction of the ulna and subluxation of the shoulder was noted, which were the primary reasons for presenting the case.
Özet
Olgumuzda önkolda yerleşen, ulnayı tamamen destrükte eden, spiküler tarzda kalsifikasyon gösteren ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle ipsilateral omuz ekleminde subluksasyona neden olan alveolar tip rabdomyosarkom, bu özellikleri nedeniyle ilginç bulunarak bilgilerinize sunuldu.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294