Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A Iate forearm rhabdomyosarcoma

AOTT 1995; 29: 311-313
Read: 348 Downloads: 256 Published: 20 April 2021
Abstract

In a patient rhabdomyosarcoma Iocalized in forearm destruction of the ulna and subluxation of the shoulder was noted, which were the primary reasons for presenting the case.

Özet

Olgumuzda önkolda yerleşen, ulnayı tamamen destrükte eden, spiküler tarzda kalsifikasyon gösteren ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle ipsilateral omuz ekleminde subluksasyona neden olan alveolar tip rabdomyosarkom, bu özellikleri nedeniyle ilginç bulunarak bilgilerinize sunuldu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294