Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of pigmented villonodular synovitis of the elbow joint with bone invasion

AOTT 2006; 40: 169-172
Read: 491 Downloads: 381 Published: 14 April 2021
Abstract

Pigmented villonodular synovitis is a benign proliferative disorder of the joint and of the tendon sheath synovium. It has a predilection for the lower extremities, particularly the knee and the hip. The elbow joint is rarely affected. A 56-year-old woman had complaints of pain and swelling in the left elbow for three years. She had no history of trauma. On physical examination, she had swelling of the left elbow, varus deformity, and flexion contracture of 20 degrees. Active and passive joint movements were painful. Magnetic resonance imaging showed synovial thickening and signal changes. An incisional biopsy yielded a diagnosis of pigmented villonodular synovitis. She underwent subtotal synovectomy and excision of the radius head. No evidence of clinical or radiologic recurrence was detected within a follow-up of 16 months.

Özet

Pigmente villonodüler sinovit eklem ve tendon kılıfı sinovyasının benign proliferatif bir hastalığıdır. En sık tutulum sırasıyla diz ve kalça ekleminde görülür. Dirsek eklemi tutulumu oldukça nadirdir. Yaklaşık üç yıldır sol dirsekte ağrı ve şişlik yakınması olan 56 yaşındaki kadın hastanın öyküsünde herhangi bir travma yoktu. Fizik muayenede sol dirsekte şişlik, varus deformitesi ve 20 derecelik fleksiyon kontraktürü vardı. Aktif ve pasif eklem hareketleri ağrılıydı. Manyetik rezonans görüntülemede dirsek ekleminde sinovyal kalınlaşma ve sinyal değişiklikler görüldü. İnsizyonel biyopsi tanısı pigmente villonodüler sinovit idi. Hastaya subtotal sinovyektomi ve fonksiyonel amaçlı radius başı eksizyonu yapıldı. On altı aylık izlem süresinde klinik ve radyolojik olarak nüks bulgusuna rastlanmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294