Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of multiple congenital anomalies including agenesis of the anterior cruciate ligament

AOTT 2008; 42: 373-376
DOI: 10.3944/AOTT.2008.373
Read: 370 Downloads: 357 Published: 08 February 2020
Abstract

Congenital absence of the anterior cruciate ligament (ACL) is a very rare anomaly. It is usually diagnosed during arthroscopic intervention. We presented a 15-year old male patient whose diagnosis was based on findings of physical examination and magnetic resonance imaging. Congenital absence of the ACL was associated with femoral shortening, dysplasia of the tibial intercondylar eminence, valgus knee, and compensatory scoliosis. Since the patient had no instability symptoms, and due to the presence of a negative pivot-shift test and multiple congenital anomalies, surgical treatment was not considered.

Özet

Ön çapraz bağın (ÖÇB) doğuştan agenezisi nadir rastlanan bir durumdur. Tanısı genellikle artroskopi sırasında fark edilerek konmaktadır. Bu yazıda, tanısı fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme ile konan 15 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastada doğuştan ÖÇB agenezisine ek olarak, femur boyunda kısalık, tibial interkondiler eminenste displazi, dizde valgus ve omurgada kompansatuvar skolyoz vardı. Hastanın diziyle ilgili hiçbir instabilite şikayetinin bulunmaması, pivot-shift testinin negatif olması ve çoklu doğuştan anomaliler bulunması nedeniyle ameliyat düşünülmedi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294