Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of isolated tuberculous tenosynovitis of the tibialis anterior tendon

AOTT 2000; 34: 321-324
Read: 710 Downloads: 472 Published: 19 April 2021
Abstract

Musculoskeletal tuberculosis is mostly localized in the spine, hip, knee, and other joints. Involvement of tendons, especially tuberculous tenosynovitis in the foot and ankle is very rare. We present a case of tuberculous tenosynovitis of the tibialis anterior tendon in a 28-year old man. No other systemic symptoms or other foci of tuberculous infection were detected and diagnosis of tuberculosis was hindered by nonspecific bacteria obtained from several smear cultures of the drainage from sinus openings. Surgical debridement followed by antituberculosis chemotherapy for 12 months enabled eradication of the disease. Othopedists should consider tuberculosis in the differential diagnosis of chronic atypical soft tissue infections when no response is obtained to appropriate antibiotic therapy or recurrences are encountered.

Özet

Kas ve iskelet sistemi tüberkülozunda ilk sıraları vertebral kolon, kalça, diz ve diğer eklemler alırken tendon tutulumu ve özellikle ayak ve ayak bileğinde tüberküloz tenosinovit çok nadirdir. Aktif akciğer lezyonu olmayan izole tibialis anterior tüberküloz tenosinovitli 28 yaşında bir erkek hastanın ayırıcı tanısında zorlanılmış; lezyonun süperenfeksiyonuna bağlı olarak, sinüs ağzından mütakip defalar yapılan sürüntü kültürlerinde nonspesifik bakterilerin üremesi tüberküloz tanısından uzaklaşılmasına yol açmıştır. Yapılan cerrahi debridmanı takiben 12 ay antitüberküloz kemoterapi uygulanan hastada tüberküloz yok edildi. Ortopedistlerin nonspesifik etkenlere yönelik uygun antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen veya nüksler ile seyreden kronik atipik yumuşak doku enfeksiyonlarının ayrıcı tanısında tüberkülozu da düşünmeleri gerekir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294