Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of congenital pseudarthrosis of the clavicle

AOTT 2005; 39: 266-269
Read: 117 Downloads: 143 Published: 08 March 2020
Abstract

Congenital pseudarthrosis of the clavicle is a rare condition of unknown etiology. It usually presents as a painless mass in the clavicular region; however, it may sometimes be associated with pain and weakness in the shoulder. We presented a 21-year-old male patient who had pain and weakness in the right shoulder during sportive and daily vigorous activities due to congenital pseudarthrosis of the clavicle. The patient was successfully treated by excision of the ends of the medial and lateral fragments, reconstruction of the defect with a tricortical iliac crest autograft, and internal fixation of the clavicle with a plate and bone screws. After seven months postoperatively, his complaints disappeared, with a full range of motion and Constant score.

Özet

Doğuştan klavikula psödoartrozu nedeni bilinmeyen nadir bir durumdur ve genellikle klaviküler bölgede ağrısız bir kitle şeklinde gözlenir. Bazen ağrı ve güçsüzlük şikayetleri oluşturabilmektedir. Sportif aktiviteler ve ağır günlük çalışma sırasında sağ omzunda ağrı ve güçsüzlük şikayetleriyle başvuran 21 yaşındaki erkek hastada doğuştan klavikula psödoartrozu saptandı. Cerrahi tedavide madial ve lateral fragmanların uçları sağlıklı kemiğe kadar eksize edildi; oluşan defekt iliyak kanattan alınan trikortikal otogreft ile onarıldı ve klavikula plak ve vidalarla tespit edildi. Hastanın yedinci aydaki son kontrolünde klinik olarak şikayetlerinin kaybolduğu, herhangi bir hareket kısıtlılığının olmadığı görüldü ve Constant skoru tam bulundu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294