Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A case of acromioclavicular dislocation without coracoclavicular ligament rupture accompanied by coracoid process fracture

AOTT 2006; 40: 334-337
Read: 442 Downloads: 494 Published: 08 March 2020
Abstract

Acromioclavicular joint dislocation with intact coracoclavicular ligaments accompanied by fracture of the coracoid process is a rare injury. The patients are treated with conservative and/or surgical methods. A 30-year-old male patient developed type 3 acromioclavicular dislocation and coracoid process fracture due to a fall in the right shoulder. Both injuries were treated surgically. Following open reduction, the acromioclavicular joint was fixed with a Knowles pin, and the coracoid process was fixed with a 4.0-mm malleolar screw. Active-assisted rehabilitation of the shoulder was initiated a week after surgery. The patient returned to office work with a long arm splint at three weeks. Pain-free, active, and complete shoulder movements were seen in the fifth week. The Knowles pin in the acromioclavicular joint was removed under local anesthesia seven months postoperatively. A year after surgery, he resumed full shoulder functions without pain and there were no signs of complications such as heterotopic ossification.

Özet

Korakoklaviküler ligamanların sağlam kaldığı eşzamanlı akromiyoklaviküler eklem çıkığı ve korakoid çıkıntı kırığı nadirdir. Bu olgularda cerrahi ve cerrahi dışı tedaviler kullanılmıştır. Bu yazıda, düşme sonucu sağ omuzda tip 3 akromiyoklaviküler çıkıkla birlikte korakoid çıkıntı kırığı gelişen 30 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Hastaya her iki patolojiye yönelik cerrahi tedavi uygulandı. Açık redüksiyon sonrasında akromiyoklaviküler eklem bir adet Knowles çivisi ile, korakoid çıkıntı ise 4.0 mm malleol vidası ile tespit edildi. Ameliyat sonrası birinci haftada aktif-yardımlı omuz rehabilitasyonuna başlandı. Üçüncü haftada omuz-kol askısı ile büro işine dönebilen hasta, beşinci haftada omzunu ağrısız, aktif ve tam hareket ettirebiliyordu. Ameliyat sonrası yedinci ayda, akromiyoklaviküler eklemdeki Knowles çivisi lokal anestezi altında çıkarıldı. Ameliyat sonrası birinci yılda, hasta tüm omuz fonksiyonlarını ağrısız olarak yerine getirebiliyordu; grafilerinde heterotopik ossifikasyon gibi herhangi bir soruna rastlanmadı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294