Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

9 year followup of congenital dislocation of the hip treated with Lorenz cast

AOTT 1990; 24: 22-25
Read: 233 Downloads: 190 Published: 22 April 2021
Abstract

27 patients (39 hip joints) with congenital dislocation of the hip treated conservatively by Lorenz casting technique İn 1980 and 1981 Orthopaedics and Ttaumatology Department, İstanbul University lstanbul Medical Faculty, were reexamined by clinical. radiological and sintigraphic methods after 8-9 years from their treatment, to evaluate vascularisation, development of a joint, and anteversion of the hips. ln our series avascular necrosis (AVN) was diagnosed in 27. 7 percent of the patients by) X-ray, and 3 percent of the patients by bone sintipgraphy.\nIn this study the percent of AVN’s diagnosed by X–ray is lower than most of the series in the literature the reason for this maybe due to the long follow-up priod in our series and revascularisation of the femoral head in most of patients derotaion-varisation osteotomy was indicated due to the changes in their final X-rays AVN of the femoral head was found to have no impact on the development of the acetabulum.

Özet

Bu çalışmada 1980 ve 1981 yıllarında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Ttavmatoloji Anabilim Dalı nda konjenital kalça çıkığı teşhisi konarak Lorenz alçılama tekniği ile konservatif olarak tedavi gören 27 hasta (39 kalça ) tedaviden 8-9 yıl sonra tekrar klinik, radyolojik ve sintigrafik yönden tetkik edilerek bu yöntemle tedavi gören kalçaların vaskülarizasyonu, kalça ekleminin gelişimi ve anteversiyonu değerlendirildi. Olgu serimizde avaskuler nekroz radyolojik olarak %27,7. sintigrafik olarak ise %3 oranda bulundu. Radyolojik olarak avasküler nekrozun diğer yayınlara göre düşük olması, hastaların takip süresinin uzun olmasına ve femur başlarının revaskülarizasyonuna bağlandı. Olgulanmızın büyük bir bölümünde final radyografiler değerlendirildiğinde derotasyon, varizasyon osteotornisi endikasyonu kondu. Femur başı avasküler nekrozunun asetabulum gelişimine etkisinin olmadığı saptandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294