Author

IssueTitle
 
Vol 46, No 1 (2012) Predictive value of Tokuhashi and Tomita scores in patients with metastatic spine diseaseAbstract PDF
Sotiris Papastefanou, Kalliopi Alpantaki, Gabriel Akra, Pavlos Katonis,