Author

IssueTitle
Vol 46, No 1 (2012)
Predictive value of Tokuhashi and Tomita scores in patients with metastatic spine disease

Sotiris Papastefanou, Kalliopi Alpantaki, Gabriel Akra, Pavlos Katonis

Detail