Previous issue

Vol 33, No 5 (1999)

Editorial
Ortopedi Dünyasından

Pages :472-475Download PDF

Review
Ön çapraz bağ yaralanmalarının tedavisinde tarihsel gelişim

Ahmet Sebik

Pages :363-368Download PDF

Ön çapraz bağın anatomik ve biyomekanik özellikleri ve diz kinematiğindeki rolü

Can Hurel, Gurbuz Celebi

Pages :369-373Download PDF

Ön çapraz bağ yaralanmalarında klinik, görüntüleme ve kantitatif enstrümanlı ölçüm

Aziz Alturfan, Ata Can Atalar

Pages :374-380Download PDF

Ön çapraz bağ yaralanmalarında doğal seyir

Erdogan Altinel, Hakan Ozdemirci

Pages :381-384Download PDF

Ön çapraz bağ yaralanmasınıntedavisinde endikasyonlar; Hasta seçimi

Ahmet Turan Aydin

Pages :385-388Download PDF

Ön çapraz bağ yaralanmalarının konservatif tedavisi

Huseyin Yercan, Semih Aydogdu

Pages :389-395Download PDF

Ön çapraz bağ akut yaralanmalarında primer tamir (Destekli veya desteksiz)

Levent Kostem, Hilmi Aydinok

Pages :396-400Download PDF

Greft seçimi

Semih Gur

Pages :401-404Download PDF

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kemik bloklu patellar teodon kullanımı

Omer Taser

Pages :405-411Download PDF

Hamstring tendonlarıyla ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu

Emin Bal, Emin Taskiran

Pages :412-418Download PDF

Ön çapraz bağ yaralanmalarında allogreft ile rekonstrüksiyon

Bulent Alparslan, Ilhan Ozkan

Pages :419-423Download PDF

Çocuk yaş gurubunda ön çapraz bağ tedavisine yaklaşım

Ismet Tan

Pages :424-425Download PDF

On çapraz bağ yaralanması olan dizlerde menisküs yırtıklarının tedavisine yaklaşım

Mahmut Nedim Doral, Gursel Leblebecioglu, Ahmet Atay

Pages :426-429Download PDF

On çapraz bağ yaralanmalarına eşlik eden kıkırdak lezyonlarına yaklaşım

Isik Akgun

Pages :430-434Download PDF

Artrozlu dizlerde ön çapraz bağ cerrahisine yaklaşım

Nevzat Reha Tandogan

Pages :435-440Download PDF

Dizin multipl bağ yaralanmalarında ön çapraz bağ lezyonlarının tedavisine yaklaşım

Ethem Gur

Pages :441-445Download PDF

On çapraz bağ lezyonu onarımı sonrası rehabilitasyon

Zafer Hascelik

Pages :446-448Download PDF

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüşün değerlendirilmesi

Bulent Zeren

Pages :449-452Download PDF

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarının uzun süreli takip sonuçları

Halit Pinar

Pages :453-458Download PDF

Revizyon ön çapraz bağ cerrahisi

Mehmet S Binnet, Cengiz Yilmaz

Pages :459-471Download PDF

Erratum
GM-CSF nin kırık iyileşmesi üzerine etkisinin sıçan tibiaları üzerinde araştırılması

Pages :477Download PDF