Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 33, No 2 (1999) Pages :138-142

The effect of muscle tonus on functional independence measurement in stroke rehabilitation

Ferda Ozdemir, Siranus Kokino, Hakan Tuna, Turgut Terzi, Emine Aytis

Abstract
In this study, we aimed to investigate the effect of muscle tonus on functional improvement in stroke rehabilitation. This study was performed on 44 hemiplegic patients rehabilitated in our Physical Medicine and Rehabilitation Clinic. Muscle tonus improvements in hands, upper and lower extremities were evaluated according to Ashworth Pederson Scala (APS) before and after therapy. And also the effect of these tonus improvements on Functional Independence Measurement (FIM) was evaluated. No significant correlation was found between FIM and values determined according to APS, after therapy in rehabilitated patients.
Özet
Çalışmamızda inme rehabilitasyonunda kas tonusunun fonksiyonel gelişime etkisini araştırmayı amaçladık. Bu araştırma kliniğimizde rehabilite edilen 44 inme olgusunda yapıldı. Hastaların Ashworth-Pederson Skalasına (APS) göre el, üst ve alt ekstremitelerde tedavi öncesi ve sonrası gözlenen kas konusu değişimleri ve bu değişimlerin Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü’ne (FBO) etkisi değerlendirildi. Rehabilite edilen hastaların tedavi öncesi ve sonrası FBO ve Ashworth-Pederson kriterleri ne göre saptanan değerler arasında korelasyon bulunmadı (p>0.05).