Download PDF (TR)       
Vol 33, No 1 (1999) Pages :1-6

Locking elastic bundle nailing for femoral shaft fractures

Kemal Aktuglu, Serifhan Alpaydin, Hakki Oncag, Nadir Ozkayin, Huseyin Mucahir

Abstract
Nowadays there are much wider possibilities for using locked intramedullary nailing in femoral shaft fractures with intramedullary osteosynthesis indications. However, distal locking with this method is difficult. In this case, the use of self-locking elastic bundle nailing is an important step forward. Between January 1995 and January 1998, 40 femoral fractures in 38 cases were treated by closed reduction with closed nailing controlled image-intensifier on a fracture reduction table. Average follow up was 25 (min.2, max.42) months. Cases were evaluated according to clinical and radiographical criteria. Twenty-one (52.5%) cases were excellent, 16 (40%) cases good, 3 (7.5%) cases poor. In 1 case there was implant fracture to secondary delayed unions, and in 2 cases implant migration to the knee at a later period were seen. Distal bundle locking, elastic medullary osteosynthesis and nonreamerization could all be debatable factors for fracture healing and end results, but with locking elastic bundle nailing this is not so. Distal locking is not comfortable for the operator in locking nailing. Another of the advantages is the reduction of radiation exposure for the surgeon. In this situation elastic bundle nailing is much better. However, there is still difficulty in passing the nails through the fracture site.
Özet
Kilitli intramedüller çivileme femur cisim kırıklarında intramedüller osteosentez endikasyanlarını genişletmiştir. Ancak distal kilitlemeye ilişkin sorunlar yöntemin uygulanışını zorlaştırmaktır. Distalde kendiliğinden kilitlenme sağlayan elastik demet çivileme bu nedenle önemli bir adımdır. Ocak 1995 - Ocak 1998 tarihleri arasında 38 olgunun 40 femur cisim kırığı skopi kontrolunda kırık redüksiyon masasında kapalı redüksiyon ve kapalı çivileme yöntemi uygulanarak kilitlenebilir elastik demet çivileme ile tedavi edildi. Ortalama izleme süresi 25 (min.6, mak.42) ay oldu. Klinik ve radyolojik değerlendirmeye göre olguların 21 (%52.5) inde çok iyi, 16 (%40) sında iyi, 3(%7.5) ünde yetersiz sonuç alındı. Bir olguda kaynama gecikmesine sekonder implant kırılması, iki olguda da geç dönemde diz eklemine migrasyon görüldü. Kilitlenebilir elastik demet çivilemede; distal demet kilitlenme, elastik medüller osteosentez, medüller kanalın oyulmaması kırık iyileşmesinde ve alınan sonuçlarda olumsuzluk göstermedi. Distal kilitleme esnasında radyasyona maruz kalmama açısından kilitli çivilere üstünlük, kapalı çivileme esnasında distal parçaya geçişte uygulanım zorluğu görüldü.