Download PDF (TR)       
Vol 23, No 3 (1989) Pages :134-136

Biomechanical features of internal fixation methods in tibial fractures

Emin Alici, Erdogan Kutluay

Abstract
25 fresh cedaver tibias were used for biomechanical testing of different internal fixation methods in tibial fractures. 45 degree oblique fractures were created in the middle 1/3 of the diaphyses. 1O tibias were tested for intramedullary Ender nailing, 8 for intramedullary Kuntscher nailing, 7 for plate-screw fixation. Test specimens were subjected to axial compression, lateral bending and torsional forces. Plate osteosynthesis was found to be the most resistant to compression forces and Kuntscher and Ender nailing followed. As for bending, Kuntscher nailing was the most reliable and then came plate fixation and Ender nailing. For torsional stresses, the order was plate osteosynthesis, Ender and Kuntscher nailing. Ender nails were elastic and the deformation disappeared as the forces were removed. This was an advantage for Ender nails.
Özet
Tibia cisim kırıklarında farklı internal tesbit materyallerinin biomekanik özellikleri 25 taze kadavra tibiası kullanılarak araştırıldı. Bu amaç ile tibianın 113 orta kısmından 45° lik açıda yapay oblik bir kırık oluşturuldu. 10 tibiaya intramedüller Ender, 8 tibiaya intramedüller Kuntscher civisi, 7 tibiaya ise plaklı osteosentez uygulandı. Test örnekleri INSTRON 1114 test makinasında aksial kompresyon, lateral eğilmeye ve Torque makinasında burulma deneylerine tabi tutuldular. Deneyler sonucunda kompresyona en fazla plaklı osteosentezin dayandığı, bunu Küntscher çivisinin ve en düşük düzeyde de Ender çivisinin izlediği görüldü. Eğilmeye en fazla Küntscher çivisinin dayandığı, bunu plaklı osteosentezin izlediği, Ender çivisinin de pIaklı osteosenteze yakın sonuçlar verdiği saptandı. Buna karşın burulmaya en fazla plaklı osteosentezin dayandığı, bunu Ender çivisinin izIediği, en düşük düzeyde de Küntscher çivisinin bulunduğu görüldü. Ender çivilerinin yetmezlikten önceki yükler altında elastiki bir stabilite gösterdiği ve mevcut deformasyonun, yükün kalkması ile düzeldiği tesbit edildi. Bu özellik Ender çivileri için bir avantaj kabul ediIdi.