Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 32, No 4 (1998) Pages :274-277

Chondromyxoid fibroma clinicopathological findings in 23 cases

Bilge Bilgic, Levent Eralp, Harzem Ozger, Misten Demiryont

Abstract
Chondromyxoid fibroma (CMF) is a rare tumor of cartilaginous origin. Tibia is most commonly involved. Microscopically myxoid, chondroid and spindle cell areas are characteristic. In this study, we present 23 patients with a mean age of 25. Tibia was the leading site. Metaphyseal region was the most common location. One patient had a diaphyseal tumor. Three cases revealed cellular atypia. The differential diagnosis of CMF includes most importantly the myxoid chondrosarcoma.
Özet
Kondromiksoid fibrom (KMF) kıkırdak kökenli tümörler içinde yer alan, tibia başta olmak üzere uzun kemiklerde sık görülen selim bir lezyondur. Morfolojik olarak miksoid, kondroid, iğsi alanlar karakteristiktir ve bunlara değişen oranlarda osteoklastik tipte dev hücreler eşlik eder. Bu çalışmada yaş ortalaması 25 olan, 14 ü erkek 23 KMF olgusu sunulmaktadır. En sık yerleşim 7 olgu ile tibiadır. Uzun kemiklerin çoğunda metafizer yerleşim saptanmıştır; bir olguda ise diafizer yerleşim dikkati çekmektedir. Histopatolojik in-celemede tipik özelliklerin yanısıra birkaç olguda hücresel atipi bulunmaktadır. Ayırıcı tanıda miksoid kondrosarkomla karışabileceği unutulmamalıdır.