Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 32, No 2 (1998) Pages :152-154

Age and sex distribution of lower extremity torsional deformities

Huseyin Yorgancigil, Remzi A. Ozerdemoglu

Abstract
In this study, torsional deformities of the lower extremities in children, were investigated. In an orthopaedic symptom and deformity screening, including 21499 primary school children, 803 cases of toeing-in and 43 cases of toeing-out were detected. We observed that prevalence of toeing-in was significantly elevated in girls, and it decreased with age. While prevalence was 81% at the age of 6 and below, it fell to 16% at the age of 12. The decrease was found to be slower after the age of 8. Femoral antetorsion, excessive internal tibial torsion, protective toeing-in (due to pronated feet and developmental genu valgum) and metatarsus varus was noticed in 76%, 12%, 9% and 3% of toeing-in cases, respectively. Furthermore, 79% of the cases were bilateral, and unilateral ones occurred mostly on the left side. Toeing-out was observed at the same rates in both sexes. Excluding children at the age of 6 and below, there was not a significant difference of prevalence between the age groups investigated. There were 67% bilateral cases, and unilateral ones occurred mostly on the right side. As a result, the rates and characteristics of lower extremity torsional deformities in our population were found to be similar with the literature.
Özet
Bu çalışmada çocukların alt ekstremitelerinde sık görülen torsiyonel deformitelerin incelemesi amaçlandı. 21499 ilkokul öğrencisini kapsayan bir sağlık taramasında saptanan 803 toeing-in ve 43 toeing-out olgusu ele alındı. Toeing-in prevalansının kızlarda anlamlı derecede daha yüksek olduğu ve yaşla giderek azaldı-ğı; 6 yaş ve altında %81 iken, 12 yaş civarında %16 ya düştüğü görüldü. Düşüşün 8 yaşından sonra daha yavaş olarak devam ettiği bulundu. Toeing-in olgularının %76 sında femoral antetorsiyon, %12’ sinde tibianın aşırı internal torsiyonu, %9 unda gelişimsel genu valgum ve ayağın pronasyonuna bağlı protektif toeing-in ve %3’ünde metatarsus varus saptandı. Olguların %79 u bilateral olup, unilateral olanlarda deformite sol ekstremitede daha sık görüldü. Toeing-out ise, her iki cinste aynı oranda görüldü. Ayrıca 6 yaş ve altındaki olgular hariç, incelenen yaş grupları arasında önemli bir prevalans farkı gözlenmedi. Toeing-out olgularının %67 si bilateral olup, unilateral olanlarda sağ ekstrermite tutulumu daha sık saptandı. Sonuç olarak, alt ekstremite torsiyonel deformeleri için bulduğumuz oran ve özelliklerin literatürle uyumlu olduğu gözlendi.