Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 26, No 3 (1992) Pages :159-162

Intramedullary nailing of surgical neck fractures of tiıe humerus

Kemal Aktuglu, Hakki Oncag

Abstract
Between August 1990 and August 1991, in Department of Orthopaedic Surgey and Traumotology Clinic in Ege University, l3 (8 women, 5 men) Two-part displaced humeral neck fractures were treated with the closed intramedullary technique of using staced medullary pins for fixation. This technique was performed over 1 year period.All patients started phsiotherapy two wekks after immobilization. The average age was 47 (min. 30, max.78) years, follow-up manthly evaluation included physical and radiographic examination average 5 (min.3, max. 14) months after trauma. The overall results were good with no cases of pseudarthrosis, infection or malunon. All of the patients returned to their preoperative occupations within 3 months after surgery. The average time to fracture union was approximately 12 weeks. These patients had an average postoperative shoulder abduction arc of 120 (min.100, makx.170) degrees, shoulder forward flexion of 100 (min.90, max.150) degrees and average postoperative flexion-extention arc of elbow motion of 120 (min.l00, max.150) degrees. The literature on these fractures is also incomplete and confusing. The solutions are many and comlicated. We conclude that closed intramedullary nailing can be performed safely and effectively in selected two-part fractures of humeral neck with relatively little blood loszs, in addition, exposure of the fracture site and possible associated muscular trauma are avoided. This method offers significant advantages for stabilizition and rehabilitation of these fractures.
Özet
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda Ağustos 1990-Ağustos 1991 tarihleri arasında humerus cerrahi boyun kırığı tanısı ile 13 (8 bayan, 5 erkek) olgu başvurdu. Yaş ortalaması 47 (min 30, maks. 78) olan olguların 11 (%84) inde yaralanma nedeni, trafik kazasıdır. Skopi kontrolunda kapalı redüksiyon ve dıstal humerustan retrograd ıntrarnedülle (çivileme ile yaralanma sonrası ortalama 8 (min. 2, Maks 28) günde stabil internal tesbit gerçekleştirildi. Postoperatif ortalama iki hafta Velpeau bandajı uygulandıktan sonra omuz ve dirsek rehabilitasyonuna başlandı. Ortalama 5 (mın. 3, mak. 14) ay izlenen olgularda kırık iyileşmesi radyolojik olarak, omuz ve dirsek hareket genişliği goniometrik olarak kaydedildi. Ortalama 3. (min.2, maks.5) ayda kırık aralığının kallusla dolduğu gözlendi. Omuzlarda abdüksiyon genişliği ortalama l20 (min. 100, maks.170), öne fleksiyon genişliği ortalama 100 (Min.90, Maks.150) ve dirsek ekstansiyon fleksiyon genişliği ortalama l20 (min. 100 maks.150), derece olarak bulundu. Küçük cerrahi travma, girişim süresinin kısalığı, erken posttoperatif dönemde omuz hareketlerine izin vermesi, hızlı kemiksel iyileşme sağlaması ile bu yöntem, çok değişik tedavi seçeneklerinin önerildiği proksimal humerusun bu özel tip kırıklarında alınan erken sonuçları ile cesaret vericidir.