Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :315

3 Tu¨rkçe Konuşulan Ülkeler Ortopedi Kongresi Sözlu¨ Bildiriler Listesi

. .

Abstract
Modern tespit sistemlerinin omurganın gögüs ve bel bölümdeki hasar komplekasiyonda kullanması ......................................................... 317 O arm intraamelyat tomografının omurga amelyatları zamanı kullanması ..................................................................................................... 317 Basic principles of treatment of patients with multiple injuries ....................................................................................................................... 317 Intra-articular fractures of the proximal interphalangeal joint: osteosynthesis by simply tractional-fixation device ................................... 317 Complex differentiated approach to diagnosıs for hypostosis of hip joint of breastfeeding age children ................................................... 318 Knee arthroplasty in severe forms gonartroz ..................................................................................................................................................... 318 External fixation device - treatment of bone fractures .................................................................................................................................... 319 The total hip replacement in severe forms of dysplasia .................................................................................................................................... 319 Management of polanda syndrome.................................................................................................................................................................... 319 Femur boyun kırıkları osteosintezi için yeni implant modeli: Sonlu elemanlar analizi ................................................................................... 320 Femur proksimal iyi huylu tümor ve tümöre benzer lezyonlarının rekonstrüktif cerrahi tedavisi ................................................................. 320 Femur proksimal Pilon kırıklarının Ilizarov yöntemi ile tedavi sonuçlarımız ..................................................................................................... 320 Asetabulumun arka duvar kırıklarının cerrahi tedavi sonunçlarımız ................................................................................................................. 320 Application cross-section correction (translational) forces in operative treatment of scoliosis ...................................................................... 321 Morbidity of Scoliosis in Kazakhstan .................................................................................................................................................................. 321 Fast-progressive spine deformation in the structure of idiopathic scoliosis ..................................................................................................... 321 Minimally invasive technology for static deformation of the foot ................................................................................................................... 322 Surgical treatment of acetabulum fractures ....................................................................................................................................................... 322