Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :299

7 Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Poster Bildirileri Listesi

. .

Abstract
PB-1 PB-2 PB-3 PB-4 PB-5 PB-6 PB-7 PB-8 PB-9 PB-10 PB-11 PB-12 PB-13 PB-14 PB-15 PB-16 PB-17 PB-18 PB-19 PB-20 PB-21 PB-22 PB-23 PB-24 PB-25 PB-26 PB-27 PB-28 PB-29 PB-30 PB-31
Özet
Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan hastaların hemşirelik imajının belirlenmesi.................................................................................. 301 Bir eğitim ve araştırma hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğinde 2014 yılı yatan hasta profili .............................................................. 301 Acil birime başvuran ortopedi kaynaklı kırık vakalarının incelenmesi: Zonguldak ili örneği .......................................................................... 301 Kalça protezi uygulanan hastaların taburculuk aşamasında aldıkları bilgilerin değerlendirilmesi ................................................................. 302 “Total kalça ve diz protezi ile yeni yaşam”: Hasta eğitiminde anahtar kavramlar .......................................................................................... 302 Rogers’ın “üniter insan modeli’nin” diz altı amputasyonlu hastanın hemşirelik bakımında kullanımı: Olgu sunumu ................................. 302 Ameliyat setlerinin “yalın yaklaşım” ile iyileştirilmesi ....................................................................................................................................... 303 Ortopedik hastaların taburculuk sürecinde bakımın sürekliliği kontrol listesinin kullanımı ........................................................................... 303 Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik uygulama deneyimleri: Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde kalitatif bir çalışma ................................. 303 Total diz protezi uygulanan hastalarda Roy Uyum Modeli’ne temellendirilmiş sürekli bakımın değerlendirilmesi...................................... 304 Ortopedi hemşireliği uygulamalarında elektronik hasta kayıtlarının önemi ................................................................................................... 304 Hemşirelerin bilgisayar okuryazarlığının sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yöneliktutumlarına etkisi ............................................... 304 Ortopedi cerrahi motorlarının dekontaminasyonu ............................................................................................................................................ 305 Total kalça protezi ameliyatı olan hastanın bakımında yaşam modelinin kullanılması: Olgu sunumu .......................................................... 305 Kalça ve diz protezi ilişkili cerrahi alan enfensiyon oranlarının 3 yıllık analizi ................................................................................................ 305 Kalça kırığı olan hastalarda katater ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde bakım protokolleri ............................................. 306 Diyabetik ayak infeksiyonlarında cerrahi girişimler ve hemşirelik bakımı ........................................................................................................ 306 Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan adölesanlarda anksiyete ve hemşirelik bakımı ............................................................................ 306 Vertebra kırığı olan hasta bakımı: Olgu sunumu ................................................................................................................................................ 307 Primer ve revizyon artroplasti hastalarında yaşam kalitelerinin operasyon öncesi ve sonrasında karşılaştırması ......................................... 307 Talihsiz bir kaza sonucu el ampütasyonu: Olgu sunumu .................................................................................................................................... 307 Ortopedide güncel yaklaşımlar osteoartritte prp tedavisi ................................................................................................................................. 307 Postoperatif üriner retansiyon tedavisinde yeni bir yaklaşım: “Mesanenin taşınabilir ultrasonla görüntülenmesi” ..................................... 308 Vakum yardımı ile yara kapama (vac) tedavisindehemşirelik bakımı ................................................................................................................ 308 Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan hastaların hemşirelik bakım memnuniyetlerinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma..................... 309 Hastane içi dönemde artroplasti hastalarına uygulanan iki farklı yaşam kalitesi anketinin karşılaştırılması: Pilot çalışma .......................... 309 Bal kabağı hiç bu kadar suçlu olmamıştı: Kompartman sendromu olgu sunumu ............................................................................................. 309 Total kalça protezli hasta bakımı: Olgu sunumu ................................................................................................................................................ 310 Bir üniversite hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğindeki hasta profilinin incelenmesi-pilot çalışma .................................................... 310 Total kalça protezi revizyonu yapılan hastada virginia henderson kuramına göre hemşirelik bakımı ........................................................... 310 Ameliyathane hemşirelerinin cerrahi duman konusunda bilgi ve tutumları .................................................................................................... 311