Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :287–297

Sözlu¨ Bildiriler

. .

Abstract
.
Özet
Amaç: Hastanelerin verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için nitelikli tıp bilgisi olan doktora, hemşirelere, mali, idari ve destek personel kadrosuna, yeterli araç gereç ve tıbbi cihazlar ile diğer fiziksel ve insan gücü kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu da ancak yeterli düzeyde parasal güce sahip olmakla mümkündür. Çünkü sözü edilen insan gücü, fiziksel ve teknik unsurların organizasyonu, tasarım ve kontrolü, fiziksel ve teknik unsurların seçimi, yerleştirilmesi ve düzenlenmesi, iş akışının akıcı hale getirilmesi, insan ilişkileri, ücret yönetimi, ortaya çıkarmaktadır. Ücret yönetimi için kurumlar kendisine uygun yöntemleri benimsemeli ve katma değer sağlayan yöntemleri kullanılmalıdır.Yöntem: Sağlıkta artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak Yalın Düşünce ve ilkeleriyle sağlanmaktadır. Çünkü yalın dönüşüm, katma değer yaratmayan aktiviteleri yok ederken, katma değer yaratan işlemler için harcanan sürenin ise azaltılmasını sağlar.Bulgular: Sağlıkta hasta bakımının sorumlusu ve sahibi olan hemşirelerin bakım süreçleri uygularken ki aksamaların ölçümlenmesi ve sorunun ne olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun sonunda bir model belirlenmelidir. Hastane olarak üretim sektörünün yıllar önce benimseyip uyguladığı Yalın yöntemleri hastanemiz de uygulamaya başladık.Çıkarımlar: Hemşirelik sürecinde yalın kaliteden ödün vermeden, israfı ortadan kaldırmak, maliyeti düşürmek, zamanı iyi kullanmak iş ve iş gücü arasında ki dengeyi sağlamak. Çoğu az ile yapmak, zamanın gereksiz işlerle boşa geçirilmesini engellemek anlamına geliyor.Amaç: Bu çalışmanın amacı düşmeye bağlı kalça kırığı gelişen yaşlı hastaların düşme davranışlarını ve etkileyen faktörleri incelemektir.Yöntem: Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izni ile hasta onamı alınmıştır. TaAmaç: Araştırma, Total Diz Protezi (TDP) ameliBulgular: Araştırmanın sonucunda, hastaların yaş