Download PDF (TR)       
Supplementum Pages :1–8

25 Ulusal Tu¨rk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlu¨ Bildiriler Listesi

. .

Abstract
.
Özet
Artroskopik menisküs tamiri yapılan hastalarda eşlik eden ön çapraz bağ yaralanması varlığı ve etyolojinin sonuçlara etkisi .................... 33 Artroskopik tümü içeride yöntemle menisküs tamirinde orta dönem klinik sonuçlar ve radyolojik sonuçların karşılaştırılması .................. 34