Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :

Salonlara İsimleri Verilen Hocalarımız

. .

Abstract
Abstract
Özet
Cambridge Üniversitesi Addenbrooks Hemşirelik Okulu’nda ameliyat- hane hemşireliğinde ihtisas yaptı. İngiltere’den edindiği deneyimlerle Kızılay Hemşire Okuluna geri döndü. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü’nde Hem- şirelik Hizmetlerinin yönetimini üstlendi, bu görevini 1957 yılına kadar sürdürdü. 22 Mart 1956’da “Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Tesisi” kurulduktan sonra, Columbia üniversitesi Hem- şirelik Bölümü ile işbirliği yapılarak Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla Amerika’ya gönde- rildi. Perihan Velioğlu Columbia Üniversitesi Teachers College’in Hemşi- relik Fakültesini bitirerek “Lisans Diploması”, daha sonra 1959 yılında “Yüksek Lisans” diploması aldı. Columbia Üniversitesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönen Perihan Velioğlu, Florence Nightin- gale Hemşirelik Yüksekokulu’nun ilk kurucu müdürü oldu. 1982 yılına kadar aynı okulda öğretim görevlisi olarak eğitim hizmetlerine devam etti. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psiki- yatri Hemşireliği Dalındaki çalışmaları ile “Tıp Bilimleri Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent“, 1984 yılında “Doçent” ve 1990 yılında “Pro- fesör” oldu. 1985-1986 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Hiz- metleri Başmüdürü olarak görev yaptı. Ülkemize, hemşireliğin düşünsel temelleri ile ilgili kapsamlı yapıtlar kazandıran, bilimsel kişiliği ve yak- laşımı ile hemşireliğin meslekleşmesinde yaşamsal önemi olan Perihan Velioğlu Mart 2002’de aramızdan ayrıldı