Download PDF       
Vol 49, No 5 (2015) Pages :565–567

A Mechanically Locked knee joint due to freefloating flakeshaped rice bodies

Fatih Karaaslan, Sinan Karaoglu, Musa Ugur Mermerkaya

Abstract

Multiple free-floating intra-articular particles, called rice bodies, originate from the synovium, typically resemble cartilage, and have a fibrin structure. The etiology of rice body formation is unclear, although they often occur in rheumatoid arthritis and other seronegative arthropathies, and rarely in tuberculosis. They are often encountered by rheumatologists or in clinical orthopedics. A 33-year-old female who suffered from occasional swelling and pain of her left knee for 3 months was admitted with a mechanically locked knee. Free-floating rice bodies were identified on magnetic resonance imaging and arthroscopic intervention was carried out for diagnostic and therapeutic purposes. After removing all of the bodies and effusion with mechanical irrigation, an arthroscopic subtotal synovectomy was performed.

Keywords: Knee, Rice bodies, Arthroscopic debridement

 

 


Özet

Özet

Pirinç tanesi cisimcikleri olarak adlandırılan, eklem içi serbest yüzen multipl partiküller sinovya kaynaklı olup tipik olarak kıkırdağa benzeyip, fibrin yapıdadırlar. Etyolojileri açık olmamasına rağmen romatoid artrit ve diğer seronegatif artropatilerle beraberlikleri yanısıra daha az sıklıkla tüberkülozda görülürler. Sıklıkla romatoloji veya ortopedi pratiğinde karşılaşılmaktadır.

3 aydır sol dizinde ağrı ve zaman zaman şişme şikayetleri olan 33 yaşındaki bayan hasta, sol dizinde mekanik kilitlenme şikayeti ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile diz ekleminde serbest yüzen pirinç tanesi cisimcikleri tespit edilen hastaya tanısal ve tedavi amaçlı sol diz artroskopisi uygulandı. Eklem içi effüzyon ve serbest yüzen cisimciklerin boşaltılması ardından artroskopik subtotal sinovektomi uygulandı.

Anahtar sözcükler: diz eklemi, pirinç tanesi cisimcikleri, artroskopik debridman