Download PDFDownload PDF (TR)       
Vol 48, No 5 (2014) Pages :611-614

A new method to correct rotational malalignment for closed reduction and percutaneous pinning in pediatric supracondylar humeral fractures

Ali Turgut, Ahmet Murat Aksakal, Alpaslan Ozturk, Savas Oztas

Abstract
 

Open reduction is often necessary for the treatment of supracondylar humeral fractures in children in which rotational malalignment cannot be corrected by closed means. We introduce a new closed reduction technique for the correction of this deformity using a Kirschner wire as a joystick.


Özet

Çocuklarda suprakondiler humerus kırıklarında rotasyonel kusurun kapalı tedavilerle düzeltilemediği durumlarda sıklıkla açık redüksiyona başvurulmaktadır. Biz, bu çalışmamızda, rotasyonel kusurun düzeltilmesinde Kirschner telinin bir kumanda kolu olarak kullanıldığı yeni bir yöntem sunuyoruz.