Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 31, No 3 (1997) Pages :265-268

Synovial osteochondromatosis of the knee A report of two cases

Orhan Karsan, H. Hakan Yanar, Bulent Alparslan

Abstract
Synovial osteochondromatosis is an idiopathic pathology with a rare incidence affecting synovial joints. In this disease assumed to be occurring with synovial metaplasia one joint involvement is seen typically. Knee, hip and elbow are the most frequently affected joints. Bursae and tendon sheaths may also involved in spite of their are not joints.In this study, two cases with synovial osteochondromatosis in the popliteal bursae and intraarticular surface of the knee joint which were subjected to partial synovectomy and popliteal cyst excision are presented. We haven t observed recurrence and malignant degeneration in the cases whom we followed for 12 and 20 months. However, it is emphasized that we should be careful in respected to recurrence and malignant degeneration and a prolonged follow-up should be done in the cases with synovial chondromatosis and osteochondromatosis under the light of existing literature information.
Özet
Sinovyal osteokondromatozis oldukça nadir görülen, idyopatik bir patoloji olup sinovyal eklemleri etkiler. Sinovyol metaplazi ile oluştuğu kabul edilen bu hastalıkta, tipik olarak tek eklem tutulumu görülür. En sıklıkla diz, kalça ve dirsek eklemi etkilenir. Eklem olmamasına rağmen bursalar ve tendon kılıfları da tutulabilir. Bu çalışmada, diz ekleminde, intraartiküler ve popliteal bursaları içerisinde sinovyal osteokondromatozisi olan, parsiyel sinevektomi ve popliteal kişi eksizyonu yaptığımız iki olgu sunulmuştur. 12 ve 20 ay süreyle rakip ettiğimiz olgularda, rekürrens ve malign dejenerasyon tesbit edilmemekle beraber, literatür bilgilerinin de ışığında sinovyal kondromatozis ve osteokondromatozisli olgularda rekürrens ve malign dönüşüm açısından dikkatli olunması ve uzun süreli takip yapılması gerektiği vurgulanmıştır.