Download PDFDownload PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 47, No 6 (2013) Pages :444-447

Locking knee after intraarticular migration of broken patella tension band wire: an extraordinary intraarticular migration via pseudarthrosis line

Lushun Wang, Keng Thiam Lee

Abstract
Fixation of displaced patella fractures with tension band wiring is a commonly performed technique. Broken metal wires after such surgeries are not uncommon, however, intra-articular wire migration after failure of the tension band wires in the patella is uncommon and rarely described. In this study, we report a case of locking knee symptoms secondary to the migration of a broken patella wire into the knee joint through the pseudarthrosis line.
Özet
Deplase patella kırıklarının gergi bandı teli ile tespiti sık kullanılan bir yöntemdir. Bu tür cerrahiler sonrasında metal telin kırılmasına rastlansa da, patelladaki gergi bandı telinde meydana gelen kopma sonrası telin eklem içine migrasyonu sıra dışı bir durumdur ve literatürde nadiren tanımlanmıştır. Bu çalışmada, kırık bir patella telinin psödoartroz hattından geçerek diz eklemine migrasyonu sonucunda diz ekleminde kilitlenme yakınması ile başvuran bir olgu sunuyoruz.