Download PDFDownload PDF (TR)       
Vol 47, No 6 (2013) Pages :405-410

Anatomical evaluation of the superficial veins of the upper extremity as graft donor source in microvascular reconstructions: a cadaveric study

Amac Kiray, Ipek Ergur, Hamid Tayefi, H. Alper Bagriyanik, A. Kadir Bacakoglu

Abstract
Objective: The aim of study was to investigate the features and resources for vein grafts suitable for upper extremity arteries.\r\nMethods: Sixteen upper extremities of 8 cadavers were investigated. Anatomic localizations, diameters, wall thickness and valve types of the superficial veins of the upper extremity were counted and evaluated. \r\nResults: Average diameter of the brachial artery was 3.96 mm, the radial artery 2.54 mm, the ulnar artery 2.12 mm, the proper palmar digital artery 3 0.85 mm, the cephalic vein of the arm 1.81 mm, the basilic vein of the arm 3.20 mm, the cephalic vein of the forearm 2.04 mm, the basilic vein of the forearm 1.35 mm, and the dorsal venous network of the hand 1.27 mm. Three different types of valves were determined. The most frequent valve types were the Type 3 in the cephalic and basilica veins at 86.5% and 90.7%, respectively. \r\nConclusion: Data obtained on the superficial veins of the upper extremity may be helpful to surgeons in microsurgical reconstructions.
Özet
Amaç: Bu çalışmada üst ekstremite arterlerine uygun olabilecek ven greft kaynakları ve bu venlerin özelliklerinin araştırılması planlandı. \r\nÇalışma planı: Sekiz kadavranın 16 üst ekstremitesi araştırıldı. Üst ekstremitenin yüzeysel venlerinin anatomik lokalizasyonu, çapları, duvar kalınlıkları ve kapak tipleri sayıldı ve değerlendirildi.\r\nBulgular: Brakiyal arterin ortalama çapı 3.96 mm, radyal arterin ortalama çapı 2.54 mm, ulnar arterin ortalama çapı 2.12 mm, palmar dijital arter 3’ün ortalama çapı 0.85 mm, sefalik venin ortalama çapı 1.81 mm, bazilik venin ortalama çapı 3.20 mm, ön kol sefalik venin ortalama çapı 2.04 mm, ön kol bazilik venin ortalama çapı 1.35 mm, elin sırtındaki venöz ağın ortalama çapı 1.27 mm olarak ölçüldü. Üç farklı tip kapak tanımlandı. Tip 3 kapak, sefalik ven (%86.5) ve bazilik ven (%90.7) boyunca en sık görülen kapak tipiydi.\r\nÇıkarımlar: Çalışmamızda üst ekstremite yüzeysel venleri ile ilgili elde ettiğimiz verilerin, mikrocerrahi rekonstrüksiyonlarında cerrahlara yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.