Download PDF (TR)       
Vol 25, No 2 (1991) Pages :117-118

Bilateral anterior dislocation of the shoulder

Osman U. Calpur, Ercan Olcay

Abstract
Aithough dislocations of shoulder is very frequent bilateral cases is extremely rare most bilateral posterior dislocations of shoulder are caused by neurologic conditions. But bilateral anterior dislocations of shoulder are associated with trauma In our case. bilateral anterior dislocation of shoulder that produce by grand-mal seizure is a rare cause in this respect we thought a review of literature related to bilateral dislocations of shoulder and reported this seldom case.
Özet
Omuz ekleminde, oldukça sık olarak çıkık görülmesine rağmen iki taraflı çıkıklar oldukça nadirdir. Bilateral omuz çıkıklarının, posterior olanlarına genellikle nörolojik nedenlerin, anterior olanlarına ise travmatik nedenlerin sebep olduğu görülmektedir. Hastamızda bilateral anterior omuz çıkığına neden olan grand-mal nöbet nadir bir neden olarak görülmüş ve olgunun yayınlanması düşünülmüştür. Bu fırsatla bilateral omuz çıkığı olgularını ve etyolojik nedenlerini de yazımızda irdeledik.