Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 25, No 2 (1991) Pages :97-100

Fibrous dysplasia

Erdal Cila, Teoman Benli, Mumtaz Alpaslan, Omer Celiker

Abstract
This article presents the retrospective evaluation of 36 patients with fibrus dysplasia, which is a relativel rare disease. The clinical aspects of these patients and the treatment methods employed are discussed, while reviewing the general information on the subject.
Özet
Bu çalışmada, az görülen bir hastalık olan fibröz displazi nedeniyle, iki hastanede yatarak tedavi görmüş olan 36 hastada retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu hastaların klinik özellikleri ve uygulanan tedavi yöntemleri üzerinde durulmuş ve fibröz displazi ile ilgili genel bilgiler gözden geçirilmiştir.