Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 8, No 1 (1974) Pages :51-57

SİYATİK SİNİRİN FELCİYLE SONUÇLANAN DİSK HERNİSİ VAK ALARI

Orhan Sengir, Fuat Diniz, Ahmet Oncel

Abstract
A study of 44 patients with paralyzing sciatica, examined and treated at the Department of Physical Medicine of İstanbul Medical Faculty, reveals some of the characteristic features of this disease.\n1 Fifty nine percent of the patients with paralyzing sciatica are males.\n2 The disease is more common between the ages 31 and 60.\n3 In halt of the patients, the paralyzed muscie is Tibialis Anticus.\n4 The excruciating pain, which is present at the beginning of the disease, usualiy disappears following the appearence of paralysis. \n5 Only twenty five percent of the patients with paralyzing sciatica could have a complete cure following medical and physical treatments.\n6 Electrical stimulation of paralyzed muscles, infrared radiations and sinusoidal currents are the most commonly used physical modalities for the treatment of paralyzing sciatica.
Özet
Kırk dört felçle sonuçlanan siyatik vakasında şu özelliklerle karşılaşılmıştır: \n1 Vakaların %59 u erkeklerden oluşmuştur.\n2 Hastaların büyük kısmı 31 ila 60 yaşları arasındadır.\n3 Tibialis anterior kasının felci daha sık görülmektedir. \n4 Felçler sağ ve sol taraflarda birbirine yakın oranlarda görü;dür. İki taraflı felce ender rastlanır.\n5 Felçlerin ortaya çıkmasından sonra şiddetli siyatik ağrılarının birden kaybolmasa hastaların eskiden birçok defa siyatik ağrısı geçirmiş olmaları ve mesleklerinin çok yorucu oluşu dikkati çeker.\n6 Konservatif tedavilerle hemen daima iyileşme görülür. Ancak bu iyileşme 2/3 oranında tam değildir.