Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 8, No 1 (1974) Pages :44-50

BOYUN TRAVMALARINDA NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLAR

Fethiye Ayral, Fahri Seyhan

Abstract
In this study, the incidence and the causes of the neurological involvement in the cases of cervical spine injury was investigated, after observing the correlation between the severity of the damages to the bone and the spinal cord. It is conciuded that, the severity of the damage to the spinal cord is related to the mechanism of the spine injury. Type and localisation of the bone lesion and the kind of the treatment applied.
Özet
Boyun travmasına uğradıktan sonra tedavi için kliniğimize müracaat etmiş hastalarda görülen nörolojik komplikasyonların, radyografilerinde görülen fraktür-dislokasyon gibi kemik lezyonlarının derecesi ile orantılı olmadığının görülmesi üzerine, Klinik vakaları ve literatüre dayanan bu çalışma yapılarak nedenleri araştırıldı. Nörolojik komplikasyonların kazanın oluş mekanizmasına, travmanın şiddetine, kemik lezyonunun lokalizasyonuna, servikal artroz gibi nedenlerin bulunuşuna ve kazadan sonraki tedaviye bağlı olduğu sonucuna varıldı.