Download PDF (TR)       
Vol 8, No 1 (1974) Pages :16-25

KAPALI KÜNTSCHER ÇİVİLEMESİ TEKNİĞİ İLE KIRIK VE PSEUDARTHROSE OSTEOSENTEZİ VE NETİCELERİ

Bahattin O. Temocin

Abstract
The ideal treatment of broken long Bones and Pseudarthrose is possible by means of the closed Küntsher method. The Instrument which makes this treatmant possible is Küntscher s distracteure. Closed Küntscher nail application has been done to 51 male and 18 female patients during the recent 5 years. Infection has appeared on the 2/69 the patients. Without taking the nail out of the body we have tried it to be better and we succeeded in it. The other patients became able to walk in 10-12 days after the operation and aparted from the clinic so 67 patients have been cured in a short time.
Özet
Uzun kemiklerin kırık veya pseudarthrose unun ideal tedavisi kapalı Küntscher tekniği ile mümkündür. Bu tedaviyi mümkün kılan aparey de, Küntscher in distraktör üdür. Kliniğimizde son 5 yıl zarfında 51 i erkek ve 18 i kadın olmak üzere 69 vak aya kapalı Küntscher çivilemesi yapılmıştır. 69 vak anın yalnız 2 tanesinde infeksiyon meydana çıkmış çivi çıkarılmaksızın infeksiyonla mücadele edilip, şifaya ulaşılmıştır. Diğer vak aların neticeleri metinde izah edildiği gibi başarılı olmuş ve hastalar ameliyatı müteakip 10-12 gün sonra yürür vaziyette klinikten taburcu edilmişlerdir.