Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 10, No 4 (1976) Pages :229-237

Acute Osteomyelitis in Children

Orhan Suren, Turkan Suren

Abstract
The prognosis of osteomyelitis in children has improved after the development of antibiotic. However, the importance of the disease is still present because of its sequele seen in the skeletal system. The use of antibiotics have affected clinical and pathological conditions of disease, but caused the development of new types of osteomyelitis. The clinical and pathological properties and principals of the treatment have been studied under the lights of literature, with the collaboration of the Department of Pediatrics and Department of Orthopedics ond Traumatoiogy at the School of Medicine of Aegean University.
Özet
Çocuklarda osteomyelitisin prognozu antibiotik döneminden sonra çok düzelmiştir. Buna rağmen günümüzde sekelleri nedeni ile önemini korumaktadır. Antibiotik kullanımı hastalığın kliniğini patolojisini etkilemiş, ancak yeni tiplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ege Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü ile Ortopedi ve Travmatoloji Kürsüsü vakalarının sonuçlarına dayanarak hastalığın kliniği, patolojisi ve tedavi prensipleri literatür ışığı altında gözden geçirilmiştir.