Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 10, No 2 (1976) Pages :92-103

The Technique of the Compressive Osteosynthese for the Fractures of Patella

Gayyur Kurap, Aziz Col, Nezihe Seflek, Sarik Akyol

Abstract
A series of 48 cases who had the compressive osteosynthese for the fractures of patella, has been studied according to the sex of patients the causes and the types of tha fractures. The technique of the operation and postoperative treatment has been shown. 27 cases who had the compressive osteosynthese and their functionals results, has been studies separateiy in a comparison bet
Özet
Patella kırığı nedeniyle cerrahi tedavi edilen 48 vakalık bir seri takdim edilmiş, patella kırıklarının tipleri incelenmiş, tipe ve yaşa göre tedavi şekilleri ve sonuçları sunulmuştur. Kompresyonlu osteosentez metodunun faydaları ve komplikasyonları ile diğer osteosentez metodları mukayese edilmiştir. Sonuç olarak patella kınklarının kompresyon metodu ile daha kısa zamanda konsolide olduğu, harekete ve erken yürümeye müsaade ettiği görülmüştür. Ancak 40 yaşın üstünde ve çok parçalı kırıklarda konsomasyonda gecikme diz hareketlerinde yarıya yakın azalma ağrı ve diğer radyografik bulgularla osteoartroz gibi komplikasyonların oldukça sık olduğu da görülmüştür. Kanaatimizce 40 yaşına kadar olan vakalarda kırığın tipine göre değişik metodlardan alınacak sonuçların birbirine yakın olduğu, 40 yaşından sonraki vakalarda ise total veya parsiyel patellektominin uygulanmasının düşünülmesi gerektiğidir.