Download PDF (TR)       
Vol 11, No 3 (1977) Pages :157-160

Carpal instability

E. Kaya Alpar, Ahmet Kayir

Abstract
Carpal instability after scaphoid fractures is investigated and four cases are reported.
Özet
42 Skafoid kınğından sonra gelişen karpal instabilite araştırılmıştır. 4 olguda dorsofleksiyon instabilitesi saptanmıştır, instabilite etiolojisi elbileği biomekaniğmde daha iyi anlaşılmasına neden ol;muştur. İnstabilite erken ve geç devrede skafoid kırıklarından sonra mutlaka aranmalıdır.