Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 11, No 3 (1977) Pages :161-167

Functional evaluation of the hand and wrist following scaphoid bone fractures

Ahmet Kayir, Kaya Alpar

Abstract
The functional evaluation of 42 scaphoid fractures as presented. Wrist mation and had grip was found to be affected only by the complications of the fracture.
Özet
Skafoid kemik kırıklarından sonra % 90 oranında kaynama meydana gelmektedir. Kaynama olmasına rağmen el bileği ve elin fonksiyonunda gelişen değişiklikler 42 hasta üzerinde değerlendirilerek sonuçları sunulmuştur.