Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 11, No 3 (1977) Pages :149-156

The treatment of Hallux Valgus by Keller s operation and its resufts

Murat Kestellioglu, Fethi Ozsahin, Atilla Bozkurt, Burhan Veli Yasar

Abstract
Up to date many different surgical methods have been used by the authors for the treatment of Hallux Valgus deformity and bunion, depending upon the age of the patients and the type and the degree of the deformities. We have presented in this paper, the results of 36 cases which were treated by Keller s technique in our department.
Özet
Hallux Valgus un tedavisinde bugüne kadar çeşitli cerrahi metodlar ortaya konmuştur. Birçok yazarlar hastanın yaşı ve deformitenin derecesine göre değişik metodlar uygulamaktadır. Biz 1968-1977 yılları arasında Hallux Valguslu 36 vak ada uyguladığımız Keller Operasyonunun sonuçlarını inceleyip sunmayı uygun bulduk.