Download PDF (TR)       
Vol 11, No 3 (1977) Pages :131-141

Compression arthrodesis in the treatment of tuberculosis of the knee joint by Charnley method

M. Tunc Kamcioglu

Abstract
In this study results of compression arthrodesis in the treatment of tuberculosis of the knee joint in 22 cases in our clinic between the yars 1959-1976, has been discussed and reviewed in respect to other arthrodesis technics. We decided to do this operation as soon as possibie in adults, but in children it must be done only if we have to. The results of our operations are % 100 good in adults and % 83,4 good and % 16,6 poor in children.
Özet
1959-1976 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde Charnley tipi Kompresyon Artrodezi ile tedavi edilen 22 vaka gözden geçirilmiş ve literatür bilgisinin ışığı altında tartışılmıştır. Alınan sonuçlara göre, yetişkinlerde zaman kaybetmeden doğruca, çocuklarda ise bazı koşullar göz önüne alınarak mecbur kalındığı durumlarda, kemik ve eklem yüzlerinde harabiyet mevcut ise, uygulanmalıdır. Uygulamalarımızda yetişkinlerde % 100 iyi, çocuklarda ise % 83,4 iyi ve % 16,6 kötü sonuçlar alınmıştır.