Download PDF (TR)       
Vol 14, No 4 (1980) Pages :171-179

A simple external fixation system comprised of methyl metacrylate or polyester and its biomechanical features

Guven Yuceturk, Halil Ozyalcin, Ediz Ulusoy, Unal Evcim

Abstract
In this study, Polyesler resin was experimented for to obtain a simple external fixation system. It was found that, Polyester resin is secure and unexpensive material for making a simple external fixation system. The comparative biomechanical result between Methyl Methacrylate and Polyester resin were given.
Özet
Bu çalışmada basit bir eksternal fiksasyon sistemi oluşturmak için kullanılan Metil Melakrilat yerine, Poliesterin güvenli bir düğüm materyali olup olmadığı araştırılmış, sonuçlar ve teknik özellikler verilmiştir.