Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 4 (1990) Pages :268-273

Applications and results of innominate osteotomy of Salter in treatment of congenital dislocation of the hip

Haluk Ozakce, Sinan Seber, Erol Gokturk, Okan Yalaman, M. Ali Salin

Abstract
One hundred-four children (136 hips) with congenital disiocation of the hip were treated with Salter’s innominate osteotomy, aged between 1.5 and 7 years. One hundred hips (86 patients) form the basis of this report. Follow-up ranged from 6 to 113 months with a mean of 43.6 months. The clinical results revealed that 85.0 per cent, good to excellent; 10.0 per cent, fair; and 5.0 per cent, poor. The roentgenographic results revealed that 69.0 per cent of the patients has good to excellent: 23.0 per cent, fair; and 8. 0 per cent, poor.
Özet
Anadolu Üniversitesi Tıp Faküitesi Ortopedi ve Travmatoioji Kliniği’nde 1978-1989 yılları arasında, 1.5-7 yaşları arasındaki 104 doğuştan kalça çıkıklı çocuğun 136 kalça eklemine Salter innominate osteotomisi uygulandı. Çalışmaya alınan 86 çocuğun l00 kalça eklemi ortalama 43.6 ay süre ile izlendi. Klinik değerlendirme ile %85.0 çok iyi ve iyi, %10 orta ve %5.0 kötü sonuç bulundu. Radyolojik değerlendirmede %69.0 çok iyi ve iyi, %23.0 orta ve, %8.0 kötü sonuç saptandı.