Download PDF (TR)       
Vol 16, No 4 (1982) Pages :209-212

Progressive fibrosis of the quadriceps muscle

Bulent Alparslan

Abstract
The progressive fibrosis of the quadriceps muscle is a pathology that arises in the early childhood. The studies carried out has revealed its association with intramuscular infections. Mention is made of the subject and its ontlines discussed, taking opportunity of a case.
Özet
Quadriceps adalesinin ilerleyici fibrozisi, erken çocukluk yaşlarında ortaya çıkan bir patolojidir. Yapılan çalışmalar adele içerisine yapılan injeksiyonlarla ilgisini ortaya koymuştur. Konu bir vaka münasebeti ile ana hatları ile tartışıldı.