Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 3 (1990) Pages :168-171

Local muscle flaps

Levent Kostem, Fikret Oztop

Abstract
Local muscle flaps are being widespreadly used in the treatment of pseudoarthrosis, open fractures, osteomyelitis andreconstructive surgery. For better under standing of this technique, it is necessary to have an idea about the circulation, the pedicules and the rotation area of the muscle. \nThe vascular origin androtation area of the flaps which are commonly used is being researchedin the amputation material where the hip disarticulation is done for treatment of osteogenetic sarcoma in femur.
Özet
Rekonstrüktif cerrahide, osteomielitte, açık kırıklarda ve pseudo artroz sağaltımında, lokal adale fleplerinin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Bu tekniği yeterince anlamak için, adalenin dolaşımı, pedikülleri ve rotasyon alanının anlaşılması gerekir . Femurda Osteojenik Sarkom nedeniyle kalça dezartikülasyonu yapılan amputasyon materyelinde, sık kullanılan fleplerin vasküler orijini ve rotasyon alanı araştırılmıştır.