Download PDF (TR)       
Vol 22, No 2 (1988) Pages :46-48

Irreductable radiocarpal dislocation

Mucahit Gorgec, Unal Kuzgun, I. Metin Turkmen

Abstract
In this lecture, an unusual case of radiocarpal dislocation is presented, and the methods of diagnos is and treatment is discussed by literature.
Özet
Literatürde oldukça nadir olarak zikredilen, bir radiokarpal dislokasyon vakası, teşhis ve tedavi özelliklerine de değinilerek takdim edildi, ve literatür bilgileri ışığı altında tartışıldı.