Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 3 (1990) Pages :148-152

Interlocking nailing method in segmentary femur diaphysis fractures

Mustafa Caniklioglu, O. Yalaman, A. Sancar Parmaksizoglu, U. Kiran, A. Yigit

Abstract
Interlocking nailing operations with special Küntscher nails having screw holes were perfomed in 8 patients who had segmentary femur diapshysis fractures at Orthopaedics and Travmatalogy Department of Taksim Hospital. No complications such as infection, nuonunion or rotational deformities were seen in these patients in one of them, the intramedullary nail was broken union was later obtained by applying brace to the broken extremity. 1,5 cm of shortness of the broken extermity was seen in patients and 3 patients had 30° of flexion deficit of the knee. Patients were follof wed up within a mean range of 11 months. Union of the fractures were seen within a mean range 4,5 months. Functional good results were achieved in all of the patients.\nIt’s been concluded that the use of Kntcher nails with screw holes in patients with femur diaphysis fractures is easy to perform, economic permitting early mobilization and so decreasing the hospilization period. Because of such advantages, this method is surely superior to the other surgical methods and conservative treatment.
Özet
S.B. Taksim Hastanesi Ortopedi Kliniğinde femur cisim çok parçalı kırığı olan 8 hastaya vida delikleri açılmış özel kuntscher çivileri ile interlocking çivileme ameliyatları yapıldı. Serimizdeki hastalarda enfeksiyon, nonunion ve rotasyon deformiteleri gibi komplikasyonlar görülmedi. Hastalarımızın birinde çivi kırılması görüldü. Kırık ekstremiteye breys uygulanarak kaynama sağlandı. 2 hastamızda 1,5 cm. kısalık oluştu. 3 hastamızda da dizde 30 derece fleksiyon kaybı tesbit edildi. Hastalar ortalama 11 ay takip edildi. Ortalama 4,5 ayda kaynama sağlandı. Hastalarımızın hepsinde fonksiyonel ve iyi sonuç alındı.\nFemur cisim kırıklarında vidalı küntscher uygulamasının; uygulaması kolay, ucuz erken mobilizasyona izin veren, hastanede yatma süresini kısaltan avantajları dolayısı ile diğer cerrahi işlemler ve konservatif tedaviden üstün olduğu sonucuna vardık.