Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 3 (1990) Pages :144-147

Closed Ender nailing for femoral shaft associated with pertrochanteric fractures

Hakki Sur, Kemal Aktuglu, Erdogan Kutluay

Abstract
From 1985 to 1989, five ipsilateral concomitant fractures of the pertrochanteric region and femoral shaft were treated with Ender pins in Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology Clinic in Ege University. These fractures of femur are caused by a severe force and are encountered mostly in young patients. All fractures were caused by traffic accidents. \nBone union and functional recovery without any complication were obtained. The Ender technique proved to be an effective treatment of the combined trochanteric and shaft fractures of the femur.
Özet
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı na 1985 ile 1989 yılları arasında başvuran aynı tarafında kapalı femur trokanterik ve cisim kırığı bulunan beş olgu kapalı intramedüller Ender çivileri uygulanarak tedavi edildi. Genç yaş grubunda yüksek enerjili travma ile oluşan bu birleşik yaralanmalı olgular ortalama 19 ay (min.3 , mak.30) izlemeden sonra yeniden değerlendirildi. Kırıkların tümünde kaynama varlığı ile komplikasyonsuz iyileşme görülmesi Ender çivilemesinin bu birleşik kırık tipinde güvenle kullanılabilecek bir seçenek olduğunu göstermiştir.