Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 24, No 3 (1990) Pages :132-138

Total hip replacement in patients with ankylosing spondilitis with involvement of the hip

Halit Pinar, M. Cakmak, Irfan Esenkaya, E. Yesiller

Abstract
Between 1971 and 1988, twenty total hip arthroplasties in thirteen patients with ankylosing spondilitis were evaluated at one to seventeen years (average 65 months). Clinical results were %25 excellent, %20 good, %25 fair, %30 poor. Significant improvement was noted as regards pain, mobility, and ability to walk. %75 of the patients had no difficulties with routine activites. Although only 4 patients could continue their original jobs, most of them were able to work actively. There were three failed arthroplasties due to infection, trauma and femoral stem fracture. The incidence of radiolucent lines around the acetabular and femoral components were %65 and %18, respectively. The only grade IV lucency was in femoral zone l. Myositis ossificans developed in %47.4 of the cases but none of them affected the clinical results. It is concluded that %85 of the patients with ankylosing spondilitis are satisfied after total hip replacement.
Özet
1971-1988 yılları arasında total kalça protezi uygulanan ankilozan spondilitli 24 hastadan son kontrolleri yapılan 13 hastanın 20 kalçası ortalama 65 ay (1-17 Yıl) sonra klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Klinik değerlendirmede %25 çok iyi, %20 iyi, %25 orta ve %30 kötü sonuç alındı. Ağrı, mobilite, ve yürüme yeteneğinde belirgin düzelme sağlandı. Hastaların %75 i rutin aktivitelerini yapar duruma geldi. Sadece 4 hasta hastalık öncesi mesleğini sürdürebilmesine rağmen hastaların çoğunun aktif olarak çalışabildikleri gözlendi. Enfeksiyon, femoral sap kırılması ve travmaya bağlı olmak üzere üç kalçada protezin çıkarılması gerekti. Radyolusen çizgiler asetabuler tarafta %65, femoral tarafta %18 oranında görülmekle birlikte, sadece bir olguda femoral zon I de grade IV idi. Myozitis ossifikans oranı %47.4 idi fakat hiçbir olguda klinik sonucu etkilemedi. Ankilozan spondilitte kalçaya total protez uygulamasının hastaların %85 inde subjektif olarak tatminkar sonuç verdiği görüldü.