Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :139-145

Shoulder instability in athletes: principles of diagnosis and treatment

Osman Guven, Mustafa Karahan, Murat Bezer

Abstract
Shoulder complaints are one of the leading reasons for a doctor’s visit in athletes involved in overhead activities, and among them, dislocation and subluxation are very frequent clinical presentations. Although diagnosis and management of shoulder problems are more clear-cut in traumatic cases, atraumatic cases may be quite troublesome. In order to facilitate the interval between the presentation of complaints and institution of appropriate treatment, many issues should be appreciated including the anatomy, etiology, pathogenesis, clinical evaluation, and treatment of shoulder disorders. This review aims to outline the current approach to shoulder problems arising from instability in the light of the most recent literature.
Özet
Baş üstü aktivite gerektiren sporlarla uğraşanların hekime en sık başvuru nedenlerinden biri omuz yakınmasıdır ve en sık görülen klinik durumlardan biri de omuz çıkığı veya subluksasyonudur. Travmatik durumlarda tanı ve tedavi daha kolay belirlenebilmekle birlikte, travmaya bağlı olmayan durumlarda omuz yakınmalarının tanı ve tedavisi güç olabilmektedir. Öyküden doğru tedaviye ulaşmayı çabuklaştırabilmek için omuz rahatsızlıklarının anatomisi, etyolojisi, patogenezi, klinik değerlendirilmesi ve tedavi yöntemlerinin bilinmesi gerekir. Bu yazıda, sporcularda görülen instabiliteye bağlı omuz rahatsızlıklarında güncel yaklaşım son bilgiler ışığında ele alındı.