Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :134-138

Factors associated with failure in the surgical treatment of shoulder instability

Muhittin Sener, Serhan Yagdi, Hasan Karapinar

Abstract
Open and arthroscopic surgical techniques are used to treat shoulder instability. There may be various reasons of failure related to these techniques, the understanding of which may increase success rates. In this paper, we evaluated the factors associated with failure in open and arthroscopic surgical repairs of anterior, posterior, and multidirectional instability, together with possible solutions.
Özet
Günümüzde instabil omuz cerrahisinde açık ve artroskopik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlere ilişkin başarısızlık nedenlerinin anlaşılması başarı oranlarını artıracaktır. Bu yazıda anterior, posterior ve çokyönlü instabilitelerin açık ve artroskopik cerrahi tamirlerinde başarısızlığa neden olan faktörler ve çözümleri değerlendirildi.