Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :126-133

Glenohumeral instability and arthrosis

Senol Akman, Faik Seckin, Burak Sener

Abstract
Although the development of arthrosis is rare following shoulder dislocations, it represents a significant problem if it develops after surgery for shoulder instability. The incidence of arthrosis may be decreased by correct diagnosis of the instability and appropriate surgical technique. However, should it occur, shoulder arthroplasty should be considered.
Özet
Omuz çıkığından sonra artroz sık görülmemekle birlikte özellikle omuz instabilitesi cerrahisinden sonra gelişmesi ciddi bir sorundur. İnstabilitenin düzeltilmesi için doğru tanı ve uygun cerrahi teknik artroz gelişimini azaltır. Artroz saptanan olgularda omuz artroplastisi sık kullanılan bir tedavi seçeneğidir.