Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 39, Supplementum 1 (2005) Pages :40-47

The evaluation and treatment of acute anterior shoulder dislocation

Hayrettin Kesmezacar

Abstract
Anterior shoulder dislocation is the most common dislocation in the human body with a high recurrence rate and thus, has been one of the interesting subjects in orthopaedics and traumatology. There is still controversy about its evaluation and treatment. In particular, the type and duration of immobilization after reduction of the shoulder vary among centers. Another matter of debate is the indication of acute repair of the capsulolabral structures to prevent late instability. This review aims to provide an outline of current knowledge about the management and treatment alternatives of anterior shoulder dislocation.
Özet
Anterior omuz çıkığı en sık görülen ve tekrarlama olasılığı yüksek olan bir çıkık olduğundan, her zaman ortopedi ve travmatolojinin ilgi çekici konularından biri olmuştur. Günümüzde de bu patolojiye yaklaşım ve tedavi konusunda görüş birliği yoktur. Özellikle çıkığın yerine konmasından sonra tespit yöntemleri ve süreleri bir merkezden diğerine değişmektedir. Tartışılan başka bir konu ise, tekrarlayıcı instabiliteyi önlemek amacıyla öne sürülen erken cerrahi endikasyondur. Bu yazıda, anterior omuz çıkığına yaklaşım anlatıldı ve tedavi seçenekleri tartışıldı.